Thông báo : Về nhận đồng xu không chính đáng

Tỷ Số Bóng Đá 07-30 16:17
HOT

Gần đây chúng ta phát hiện một số người dùng để được đồng xu không tuân theo quy định hoạt động của Bongda, nên Bongda có quyền hủy bỏ đồng xu không chính đáng và khóa tài khoản của người dùng đó .Đồng thời Bongda có thể thu về tất cả phần thưởng của hoạt động đã phát cho, còn sẽ bị từ chối tham gia bất kỳ hoạt động nào của Bongda nữa.
                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Quyền sở hữu quy tắc hoạt động thuộc về Bongda


Tin tức liên quan
đẩy tin tức