Thông báo: Chính sách thu hồi đồng xu đối với người chơi vi phạm

Tỷ Số Bóng Đá 07-30 16:17
HOT

Do gần đây chúng tôi phát hiện một số người dùng sử dụng các thủ đoạn không hợp lệ để đạt được Xu. Vì vậy sau khi xác minh người dùng không tuân thủ chính sách hoạt động của chúng tôi, Bongda có quyền huỷ bỏ phần thưởng đồng thời đóng băng tài khoản, thu hồi tất cả phần thưởng đã phát trong quá trình chơi và từ chối mọi quyền tham gia hoạt động của công ty.                                                      

                                                                                                                                                                                  Quyền sở hữu quy tắc hoạt động thuộc về Bongda


Tin tức liên quan
đẩy tin tức